Modell


Metod
Oneeightys ambition är att göra hela människan synlig, både socialt och kunskapsmässigt. Vi utmanar den unga att inte göra mindre än vad han eller hon förmår. Vi tar reda på vad den unga gillar, intressen, hur den unga lär, grundläggande kunskaper från skolan, vilka behov den unga har samt hur den sociala situationen ser ut. Relationen skapas online, via chatt men även på andra virtuella mötesplatser där den unga befinner sig. Tillsammans gör vi upp en individuell plan för varje ungdom.


Huvudperson

I Oneeighty är det viktigt att den unga är den som vet mest. Han/hon läser rapporter som skrivs och tar del av kommunikationen. Detta för att ta tillbaka makten i sitt eget liv. Det är den unge själv, som med oss vuxna som bollplank, hittar de bästa vägarna för just henne/honom. Tillsammans sätter vi upp motiverande och realistiska mål för den ungas aktivitet inom Oneeighty vilket skapar  förutsättningar för att öka den ungas tilltro till sitt eget lärande. Oneeightys pedagoger har som främsta uppgift att påvisa för den unga vilka möjligheter och styrkor han/hon har. Vi tror på att vara öppna, lyhörda och icke-dömande och vill inte värdera eller styra den ungas åsikter eller tolkning av världen, däremot vill vi öppna för nya perspektiv genom att erbjuda alternativa tolkningar av världen.

 

 

Informell och formell kompetens
I allt vi gör finns det kunskap. Det handlar bara om att synliggöra, medvetandegöra och validera den. Vi arbetar med alla källor och finner strategier och verktyg för att validera information, främst på Internet men även från annat håll. Oneeighty arbetar för att vuxna runt de unga ska få ett nytänkande runt kunskap och sociala förmågor. Vi knyter de ungas informella kompetens till den formella kompetens som bedöms i kurs- och läroplaner. Vi anpassar verksamheten efter den tid vi lever i nu men också efter den verklighet vi anar kommer.

.

Första tiden – introduktion
Under de första två månaderna görs ett detektivarbete där vi försöker hitta alla möjliga ingångar till vem den unga är och hur han/hon lär och vill använda Oneeighty. Vissa har stort behov av att utgå från sitt intresse, andra vill att vi pedagoger tar initiativ till uppdrag. En del vill använda oss mest som ett socialt stöd medan andra vill sätta igång med uppgifter från skolan. Under introduktionsperioden gör vi tillsammans enklare uppdrag för att lära känna varandra –film, bilder, chatt, skriva, musik, collage, röstinspelning, skype osv.När introduktionsperioden på två månader är slut har vi tillsammans kommit fram till vilket mål vi ska arbeta mot. Vi skriver en introrapport som den unga är med och godkänner; i rapporten visar vi på de styrkor vi ser hos den unga, för många av de unga och deras familjer är det betydelsefullt att få denna positiva feedback. Vissa saker som kommer upp i rapporten kan förvåna nätverket kring den unga, då en del saker som inte alls fungerar i exempelvis skolsammanhang kan fungera online.

 

Verksamhet
Efter introduktionsperioden arbetar vi utifrån det mål som vi tillsammans med den unga och nätverket kommit fram till. Vi har en kontinuerlig kontakt med familj, skola och eventuellt socialtjänst. Oneeighty är en början på något nytt – ett avstamp för att ta sig vidare i livet. När man är klar i Oneeighty är man redo att ta sig an sitt liv med ökad självkänsla och tilltro till sin egen förmåga till fortsatt livslångt lärande. 


Läs gärna mer i processhandledningen, kapitel 3, 4, 5, 6, 7 och 8

 

 

200-125   , CISSP   , 100-105   , 210-260   , MB2-712   , 300-115   , 70-410   , 70-532   , 642-996   , 220-902   , 300-075   , 300-075   , 210-060   , 220-901   , 642-997   , 300-070   , 2V0-621D   , 200-310   , 210-065   , 070-346   , 200-105   , 300-101   , 300-320   , 810-403   , N10-006   , 70-697   , PMP   , 1Z0-808   , 70-347   , 640-911   , MB2-713   , 642-998   , 640-916   , 101-400   , 300-208   , CAS-002   , 70-411   , 70-346   , 400-101   , 070-461   , 300-207   , ADM-201   , 300-206   , 2V0-621   , 70-534   , 300-135   , 70-980   , 400-051   , 1Z0-062   , 300-085   , EX200   , 70-417   , 300-209   , EX300   , 70-533   , SY0-401   , 70-462   , 70-483   , NSE4   , 1K0-001   , 101   , 700-501   , 400-201   , 700-260   , CCA-500   , 70-466   , OG0-093   , SSCP   , 400-351   , NS0-157   , 500-260   , PEGACSA71V1   , 1Z0-051   , 70-480   , 352-001   , 200-601   , 700-505   , 642-999   , 1Z0-803   , 070-412   , 210-451   , 642-035   , 300-080   , 700-037   , MB6-702   , NSE4   , 1Z0-062   , SY0-401   , EX300   , N10-006   , N10-006   , 642-997   , 300-207   , 300-209   , 700-037   , 300-080   , 210-260   , 400-201   , 220-901   , 70-410   , CISSP   , 200-125   , 300-075   , 300-070   , 642-997   , 300-085   , CCA-500   , 70-532   , PMP   , CISSP   , MB6-702   , 220-901   , 400-201   , ADM-201   , 070-346   , CCA-500   , 200-125   , CISSP   , 220-901   , 70-417   , CISSP   , 300-101   , MB2-712   , 70-346   , 642-035   , 642-999   , 642-997   , 200-125   , 210-060   , OG0-093   ,

займ на карту быстро payday installment loans займы на карту